USŁUGI GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE
GeoHA Andrzej Hnacik
35-507 Rzeszów ul. Brydaka 7/10

Geologia : 603-603-428
Geodezja : 696-711-068

email: geoha@onet.pl
www.geoha.com.pl


Świadczymy usługi w zakresie:

Geologia
  • geologia inżynierska
  • geotechnika

    Geodezja
  • podziały nieruchomości (działek)
  • mapy dla celów projektowych
  • wytyczenia i inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu.